Türkiye Cumhuriyeti

Lahey Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Hollanda'da Oturum İzinlerine İlişkin Duyuru , 18.06.2008

Hollanda'da oturum izinleri için 1 Ocak 2002 tarihinden  bu yana Türk vatandaşlarından talep edilen yüksek miktarda harcın, AB-Türkiye Ortaklık Hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle, 24 Türk derneği ile  Türkler için Danışma Kurulu (IOT)  tarafından 2003 yılında Lahey İdare Mahkemesi'nde Adalet Bakanlığı aleyhinde  dava açılmış ve mahkeme 16 Şubat 2005'de  Türk vatandaşlarının ikamet harçlarının dengesiz arttırıldığına karar vermiştir. Hollanda Adalet Bakanlığı  kararı temyiz etmiş,  Lahey Temyiz Mahkemesi 22 Mayıs 2008 tarihinde  Adalet Bakanlığı'nın itirazını reddetmiştir. Bu durumda Adalet Bakanlığı'nın, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin  kararını, açıklandıktan sonra  altı hafta içinde  Yargıtay nezdinde temyiz etme hakkı vardır. Anılan Bakanlığın  kararı temyiz edip etmeyeceği bu süre sonunda anlaşılacaktır.  

          Hollanda Adalet Bakanlığı kararı uygulamaya karar verdiği takdirde vatandaşlarımızın süresine göre 290-830 Avro arasında değişen oturum harcı uygulamasına son verilecek ve 2002 yılından sonra tahsil edilen bu bedellerin, AB vatandaşları için geçerli olan 30 Avroluk kısmı kesilerek bakiyenin iade edilmesi gündeme gelebilecektir.  

          Bu nedenle, oturum izinlerinizi yenilerken ödediğiniz harç bedeli karşılığı aldıkları makbuzları saklamanız önem taşımaktadır.

 

          Saygıyla duyurulur.