Türkiye Cumhuriyeti

Lahey Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Merkezi Lahey'de Bulunan Uluslararası Kuruluşlar ve Mahkemeler, 01.03.2016

- Uluslararası Adalet Divanı

- Uluslararası Ceza Divanı

- Daimi Hakemlik Mahkemesi

- Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi

- Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (Görevi sona ermiştir.)

- Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması

- Sierra Leone Özel Rezidüel Mahkemesi

- Lübnan Özel Mahkemesi

- Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı

- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü

- EUROPOL

- EUROJUST