Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Sadik Arslan’in Hollanda’ya Türk İşçi Göçünün 50. Yili Münasebetiyle Hollanda’daki Türk Toplumuna Mesaji

Lahey Büyükelçiliği 21.08.2014

Kıymetli Vatandaşlarım,

Hollanda Türk Toplumunun Çok Değerli Mensupları,

Bilindiği üzere, 19 Ağustos 2014 tarihi Hollanda’ya Türk işçi göçünün 50. yıl dönümüdür. İki ülke arasında imzalanan İşgücü Anlaşmasını müteakip, 1960’lı yıllardan itibaren Hollanda’nın talebi üzerine çok sayıda vatandaşımız geçici misafir işçi olarak bu ülkeye göç etmiştir. Türkiye’den binlerce kilometre uzakta bir yandan sıla özlemi çekerken, diğer yandan emeği ve alın teriyle Hollanda’nın her alanda kalkınmasına hizmet etmişlerdir. Benzer şekilde, birikimleriyle Türkiye’nin zor ekonomik badireleri atlatmasında önemli rol oynamışlardır. Aradan geçen 50 yılda, bugün sayıları yarım milyona yaklaşan Hollanda Türk toplumu ortaya çıkmıştır.

Bugün artık, misafir göçmen işçilerden değil, üçüncü kuşağın büyüyüp serpildiği güçlü bir Hollanda Türk toplumundan bahsediyoruz. Bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşları olarak Hollanda Türk toplumunun, beşeri hayatın her alanında güçlü ve başarılı bir şekilde yer alması en büyük temennimizdir. Son 50 yılda uyum konusunda büyük mesafe kaydeden Hollanda Türk toplumu, eğitim, kültür, girişimcilik ve siyasi katılıma artan bir şekilde önem göstermek suretiyle daha huzurlu ve parlak bir geleceğe doğru yol almaktadır.

Hollanda’da yaşayan en büyük göçmen kökenli topluluğu oluşturan Hollandalı Türkler, esasen kadim dost ve müttefik olan Türkiye ve Hollanda arasında sarsılmaz ve güçlü bir insani bağ oluşturmaktadır. Bu bağlamda, hem Türkiye hem de Hollanda sizlerle gurur duymaktadır. Hollanda Türk toplumunun, Türk kimliğine sahip çıkması ve Türkiye ile bağlarını güçlü tutması, Hollandalı kimliğine halel getirecek bir husus gibi algılanmamalıdır. Sözkonusu bağlar, hem Hollanda’yı hem Türkiye’yi zenginleştiren, yeni ufuk ve coğrafyalara taşıyan katma değerler olarak telakki edilmelidir.

Hollanda Türk toplumunun son 50 yılda elde ettiği başarılardan cesaret alarak, pozitif bir gündem çerçevesinde özgüvenle geleceğe daha büyük umut ve hedeflerle yürüyeceğine olan inancım tamdır.

Bu vesileyle, Hollanda Türk toplumunun değerli mensuplarına en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum.

Sadık Arslan

T.C. Lahey Büyükelçisi


Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

25.12.2018 26.12.2018 Noel
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 27.12.2019 Noel Tatili
1.1.2020 2.1.2020 Yeni Yıl