Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Sadik Arslan’in Hollanda’ya Türk İşçi Göçünün 50. Yili Münasebetiyle Hollanda’daki Türk Toplumuna Mesaji

Lahey Büyükelçiliği 21.08.2014

Kıymetli Vatandaşlarım,

Hollanda Türk Toplumunun Çok Değerli Mensupları,

Bilindiği üzere, 19 Ağustos 2014 tarihi Hollanda’ya Türk işçi göçünün 50. yıl dönümüdür. İki ülke arasında imzalanan İşgücü Anlaşmasını müteakip, 1960’lı yıllardan itibaren Hollanda’nın talebi üzerine çok sayıda vatandaşımız geçici misafir işçi olarak bu ülkeye göç etmiştir. Türkiye’den binlerce kilometre uzakta bir yandan sıla özlemi çekerken, diğer yandan emeği ve alın teriyle Hollanda’nın her alanda kalkınmasına hizmet etmişlerdir. Benzer şekilde, birikimleriyle Türkiye’nin zor ekonomik badireleri atlatmasında önemli rol oynamışlardır. Aradan geçen 50 yılda, bugün sayıları yarım milyona yaklaşan Hollanda Türk toplumu ortaya çıkmıştır.

Bugün artık, misafir göçmen işçilerden değil, üçüncü kuşağın büyüyüp serpildiği güçlü bir Hollanda Türk toplumundan bahsediyoruz. Bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşları olarak Hollanda Türk toplumunun, beşeri hayatın her alanında güçlü ve başarılı bir şekilde yer alması en büyük temennimizdir. Son 50 yılda uyum konusunda büyük mesafe kaydeden Hollanda Türk toplumu, eğitim, kültür, girişimcilik ve siyasi katılıma artan bir şekilde önem göstermek suretiyle daha huzurlu ve parlak bir geleceğe doğru yol almaktadır.

Hollanda’da yaşayan en büyük göçmen kökenli topluluğu oluşturan Hollandalı Türkler, esasen kadim dost ve müttefik olan Türkiye ve Hollanda arasında sarsılmaz ve güçlü bir insani bağ oluşturmaktadır. Bu bağlamda, hem Türkiye hem de Hollanda sizlerle gurur duymaktadır. Hollanda Türk toplumunun, Türk kimliğine sahip çıkması ve Türkiye ile bağlarını güçlü tutması, Hollandalı kimliğine halel getirecek bir husus gibi algılanmamalıdır. Sözkonusu bağlar, hem Hollanda’yı hem Türkiye’yi zenginleştiren, yeni ufuk ve coğrafyalara taşıyan katma değerler olarak telakki edilmelidir.

Hollanda Türk toplumunun son 50 yılda elde ettiği başarılardan cesaret alarak, pozitif bir gündem çerçevesinde özgüvenle geleceğe daha büyük umut ve hedeflerle yürüyeceğine olan inancım tamdır.

Bu vesileyle, Hollanda Türk toplumunun değerli mensuplarına en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum.

Sadık Arslan

T.C. Lahey Büyükelçisi


Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

1.1.2017 1.1.2017 Yeni Yıl
17.4.2017 17.4.2017 Paskalya
27.4.2017 27.4.2017 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2017 5.5.2017 Kurtuluş Günü (1945)
25.5.2017 25.5.2017 Dini Bayram
5.6.2017 5.6.2017 Dini Bayram
26.6.2017 26.6.2017 Ramazan Bayramı
1.9.2017 1.9.2017 Kurban Bayramı
25.12.2017 26.12.2017 Noel