Türkiye Cumhuriyeti

Lahey Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

Misyon binalarının tarihi:  Büyükelçilik (Kançılarya ve Konut)  binalarının tümü devlet malıdır. Büyükelçilik Konutu ve halihazırda  Müşavirlik ofislerinin bulunduğu bina 1938 yılında satın alınmıştır.

1938-1986 yılları arasında mevcut Konut binasının bir bölümü Kançılarya olarak kullanılmıştır.

1986-1996 yılları arasında  ise halen Müşavirliklerin bulunduğu bina Kançılarya binası olarak hizmet vermiştir. 1996 yılında mevcut bina satın alınmış ve Kançılarya buraya taşınmıştır.

Binanın tarihi özellikleri: Büyükelçilik Konutunun bulunduğu binanın tasarımı ünlü Fransız mimar Marot (1661-1752) tarafından yapılmış, 1734 yılında yapımı tamamlanmıştır. Konut, 14. Louis tarzı mimarisi ve aynı nitelikteki iç dekorasyonu muhafaza edilmek suretiyle, özgün yapısı günümüze kadar korunabilmiş ender binalardan biri olarak kabul edilmektedir. Bina, Hollanda resmi makamlarınca anıt kapsamında değerlendirilmektedir.

Lahey Belediye Başkanlığı, Büyükelçilik konutunun iç ve dış mimari özelliklerini gösteren, 100’den fazla siyah beyaz ve renkli fotoğraf ile tablonun yer aldığı ve bazı eserleri analitik olarak inceleyen şemaları içeren 96 sayfalık büyük boyutlu bir kitap yayınlamıştır.

Aralarında Lahey Belediye Başkanlarının da bulunduğu, bir çok önemli şahsiyet tarafından konut olarak kullanılan bu tarihi binanın  hemen yanında yer alan mevcut Kançılarya binası da dış mimari özellikleri bakımından Konut binasına benzer niteliklere sahiptir.

Misyon tarihindeki önemli olaylar: Büyükelçi Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler 1979 yılında bir Ermeni militanın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiştir. 

 
Yahya Karaca Paşa
Büyükelçi
28.12.1859-
Kostaki Muzurus Paşa
Büyükelçi
28.09.1861-
Murat Efendi
Büyükelçi
26.06.1877-
Yahya Karaca Paşa
Büyükelçi
26.09.1881-
Yahya Karaca Paşa
Büyükelçi
01.01.1891-
Alexandr Karatodori Efendi
Büyükelçi
04.08.1894-24.04.1895
Abdülhak Hamit Bey (Tarhan)
Büyükelçi
24.04.1895-
Misak Efendi
Büyükelçi
17.02.1898-
Misak Efendi
Büyükelçi
03.06.1909-
Nusret Sadullah Bey (Ayaşlı)
Büyükelçi
01.05.1915-01.11.1922
Mehmet Esad Bey (Atuner)
Büyükelçi
01.11.1922-28.02.1923
Mehmet Esad Bey (Atuner)
Büyükelçi
22.06.1924-19.07.1928
Aali Bey (Türkeldi)
Büyükelçi
20.07.1928-14.11.1929
Esad Cemal Bey
Büyükelçi
14.12.1929-
Nuri Bey (Batu)
Büyükelçi
30.08.1931-05.08.1935
Abdullahad Akşin
Büyükelçi
05.08.1935-03.05.1938
Ahmet Cevad Üstün
Büyükelçi
12.05.1938-17.08.1939
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Büyükelçi
01.10.1939-04.07.1940
Aali Türkeldi
Büyükelçi
26.06.1946-04.04.1948
Nedim Veysel İlkin
Büyükelçi
28.04.1948-17.09.1948
Abdullah Zeki Polar
Büyükelçi
25.06.1949-16.04.1955
Turgud Aytuğ
Büyükelçi
07.04.1955-14.03.1957
Selahaddin Arbel
Büyükelçi
15.03.1957-29.04.1961
Fuat Kepenek
Büyükelçi
27.06.1961-10.09.1964
Reşad Erhan
Büyükelçi
24.10.1964-10.05.1966
Vahit Halefoğlu
Büyükelçi
30.05.1966-28.11.1970
Daniş Tunalıgil
Büyükelçi
30.11.1970-02.11.1973
Oktay Cankardeş
Büyükelçi
22.11.1973-08.07.1978
Özdemir Benler
Büyükelçi
16.07.1978-17.08.1982
Filiz Dinçmen
Büyükelçi
24.09.1982-02.11.1984
Ayhan Kamel
Büyükelçi
01.12.1984-18.12.1986
İsmet Birsel
Büyükelçi
23.12.1986-15.06.1989
Bilgin Unan
Büyükelçi
18.06.1989-01.08.1991
Zeki Çelikkol
Büyükelçi
10.08.1991-29.02.1996
Baki İlkin
Büyükelçi
01.03.1996-17.04.1998
Bilgin Unan
Büyükelçi
29.04.1998-19.01.2000
Aydan Karahan
Büyükelçi
26.01.2000-01.04.2003
Tacan İldem
Büyükelçi
16.04.2003-29.12.2006
Selahattin Alpar
Büyükelçi
01.01.2007-15.08.2009
Uğur Doğan
Büyükelçi
24.08.2009-16.12.2013
Sadık Arslan
Büyükelçi
14.12.2013-01.04.2017